Om

Formgivning

 

En formgivning/design görs av hela eller delar av trädgården. Resultatet är en ritning i anpassad skala efter storlek på objektet.

Anläggning/plantering

 

Vi anlägger och planterar de projekt jag formgett och även färdiga projekt. Utifrån trädgårdsritning med växt- och markbeläggningslistor påbörjas arbetet. Vi kan erbjuda inköp av växt- och markbeläggning vid redan färdiga projekt.

Konsultation

 

En konsultation tar ca 2 timmar och sker på plats i er trädgård. Inför mötet är det med fördel om ni har förberett er med frågor och funderingar kring er trädgård. Ni gör själva anteckningar under konsultationen.

Trädgårdskötsel

 

Är ni behov av skötsel och underhåll av er trädgård under säsongen? Vi erbjuder lite olika upplägg på detta.

Större trädgårdsstädningar 3-4 ggr per säsong. Vi gör en vår-, sommar- och höststädning samt om det behövs in emellan.

Skötsel varannan vecka. Om ni är i behov av skötsel såsom gräsklippning rekommenderar vi en skötsel varannan vecka. Minimitid 4 timmar/gång. Vid dessa tillfällen görs annan skötsel i mån av tid.